Förord
ETT RUM MED UTSIKT är ett konstnärligt arbete i och om Slakthus- och Globenområdet.
KAPITEL 5:
Nyspråk
Om beskrivningarna av Slakthusområdets omvandling, språket och dess verkningar.
KAPITEL 10:
Panorama
Genomförs i Skyview Globen söndagen den 13 januari 2019. Boka din biljett här!
KAPITEL 1:
Huset
Om huset med utsikten, Ralph Erskine och modernismens samhällsvisioner.
KAPITEL 6:
Tidrapport
Om arbetet bakom fasaderna i Slakthusområdet och en tågtur.
Appendix
KAPITEL 2:
Den (o)synliga handen
Om Slakthusområdet som aktiv produktionsplats, idén om det postindustriella samhället och “Industrial Cool”.
KAPITEL 7:
Vita elefanter
Om den omöjliga gåvan, arenaboomen och de tre arenornas dans.
KAPITEL 3:
Universal City
Om arkitekturens visualiseringsbilder, vad de bär på och hur de verkar.
KAPITEL 8:
Öppna i nytt fönster
Om hemsidan, att stanna upp och stanna kvar och låta blicken vandra bakåt och framåt.
KAPITEL 4:
Jag vill varna för visioner
Om politik, människan och det byggda, samt alternativa strategier och praktiker i staden.
KAPITEL 9:
Pjäser & Marker
Om maktspel, engagemanget för Slakthusområdet och bilden som monument.
KontaktAktuelltSvenska/English